دوشنبه دوازدهم تیر 1391

وصیت نامه' ابوالقاسم حالت

وصیت نامه' ابوالقاسم حالت            
طنز نويس معروف مجله هاي توفيق و گل آقا با  تخلص 'خروس لاري
  
بعد مرگم نه به خود زحمت بسيار دهيد
نه به من برسر گور و کفن آزار دهيد
نه پي گورکن و قاري و غسال رويد
نه پي سنگ لحد پول به حجار دهيد
به که هر عضو مرا از پس مرگم به کسي 
که بدان عضو بود حاجت بسيار دهيد
اين دو چشمان قوي را به فلان چشم چران
که دگر خوب دو چشمش نکند کار دهيد
وين زبان را که خداوند زبان بازي بود
به فلان هوچی رند از پی گفتار دهید
کله ام را که همه عمر پر از گچ بوده است 
راست تحويل علي اصغر گچکار دهيد
وين دل سنگ مرا هم که بود سنگ سياه
به فلان سنگتراش ته بازار دهيد
کليه ام را به فلان رند عرق خوار که شد
ازعرق کليه او پاک لت و پار دهيد
ريه ام را به جواني که ز دود و دم بنز 
درجواني ريه او شده بيمار دهيد
جگرم را به فلان بی جگر بی غیرت
کمرم را به فلان مردک زن باز دهید
چانه ام را به فلان زن که پي وراجي است
معده ام را به فلان مرد شکمخوار دهيد
 
تا مگر بند به چيزي شده باشد دستش
لااقل  ت خ م  مرا هم به طلبکار دهید
 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 11:14 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه هفتم تیر 1391

سهراب

شب آرامی بود
می روم در ایوان، تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من
خواهرم تکه نانی آورد ، آمد آنجا
لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد، تکيه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند ، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین
:با خودم می گفتم
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی ، آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟
هیچ!!!
زندگی ، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت
زندگی در همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز، دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با، امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند
زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی فهم نفهمیدن هاست
زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود
نان خواهر، که به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت
زندگی ، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم

ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 9:39 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه نهم خرداد 1391

پیغام‌گیرتلفنی شاعران

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 11:44 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه نهم خرداد 1391

زیر خاکستر ذهنم باقیست


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 11:34 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه نهم خرداد 1391

بازم تنهایی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 11:3 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391

گلایه .........


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 1:22 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391

نرگس آتش پرست


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 1:16 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391

گناهم چه بوده


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 12:43 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391

عشق یعنی.............


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 11:58 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391

قبل از ازدواج!!!!بعد از ازدواج


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 11:35 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391

روانشناسی افراد از روی لباس


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 9:2 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391

شعری برای مادرم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 8:48 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391

گله ای نیست


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 2:10 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391

رفت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 2:7 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391

تقدیم به امید زندگیم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 2:2 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391

ای بی وفا


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 1:51 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391

سخن با خدا


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 1:45 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391

باران نم نم نیست


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 1:19 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391

دلواپسم نباش


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 1:12 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391

آخرین جرعۀ این جام


ادامه مطلب
نوشته شده توسط rk در 1:38 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر